Coming soon!


Heerlijk van elkaar leren in de TU Delft vandaag. We zijn met de digitwins usecase samen in Robohouse. Naast een bezoek aan de faciliteiten gaan we de diepte in. In gezamenlijkheid hebben we de mogelijkheid om de digitale & fysieke infrastructuur van de toekomstige greenhouses te […]
Een plek in je kas waar de plant het minder goed doet dan verwacht en gebruik je de klimaatbox als databron? Sturen op basis van 1 meetpunt leidt tot onnodig energieverbruik, ziekterisico en kwaliteitsproblemen. De plantklimaat kit van 30MHz brengt je een stap dichterbij een uniform plantklimaat. Deze groei-kit […]
We zijn inmiddels een paar maanden officieus los met het grootse innovatieproject Digital Twin. Net voor de zomerreces werd dit nog luister bijgezet tijdens een klein feestje met het gehele NXTGEN HIGHTECH bestuur bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Het Digital Twin project, waar Sobolt de fiere penvoerder […]