Coming soon!


Een fenotype is simpel gezegd de verzameling waarneembare kenmerken van een organisme. In plantenveredeling en -onderzoek worden duizenden metingen uitgevoerd voor selectie op superieure kenmerken en onderliggende genetische analyse. Het fenotyperen van planten helpt om te begrijpen hoe planten hun genetische informatie tot uitdrukking brengen in […]
Met het Innovatieprogramma AgriTech werken we met Growers United en LetsGrow.com aan automatische gewasregistraties.
Op het International Plant Phenotyping Symposium (IPPS) werden toekomstige aandachtsgebieden voor plant phenotyping besproken.