Kunstmatige intelligentie in de klimaatcel

Samen met een gewasbeschermingsspecialist, ontwikkelen we met kunstmatige intelligentie een meetsysteem en bijbehorende software voor plantkenmerken. Het doel is fenotypering van verschillende soorten planten in een gecontroleerde omgeving.

Sensortechniek

Met kunstmatige intelligentie en de vooruitgang in sensortechniek, verandert beheer, monitoring en onderzoek van fysieke materie.

Doordat steeds meer van het inspectiewerk automatisch kan worden uitgevoerd, worden bevindingen ook steeds meer digitaal. Dit heeft als bijkomend voordeel dat van ieder gewas, asset of omgeving gedurende de levensloop steeds meer data beschikbaar komt.

3D Phenotyping

Kunstmatige intelligentie maakt het proces van fenotypering efficiënter en effectiever.

Met Plantfellow 3D Phenotyping willen we bijdragen aan de toekomst van weerbare planten en teeltsystemen. Meer voedsel met minder middelen.

Het einddoel is toepassing in verschillende groeiomstandigheden en voor meerdere gewassen en cultivars.


“Met agile ontwikkeling komen we sneller
tot een oplossing die past”


Plantkenmerken

Na eerder onderzoek naar grotere leveranciers van meetapparatuur, wenst deze gewasbeschermingsspecialist een maatwerkoplossing, passend bij de omstandigheden in haar lab.

Het eerste prototype behelst groei en gedrag van gewassen. We tonen wat er al mogelijk is en welke praktische meerwaarde dit heeft.

Ontwikkeling

Sobolt / Plantfellow werkt met korte ontwikkelcycli. In nauwe samenwerking wordt de toepasbaarheid getest en geëvalueerd. Hierdoor komen we snel tot de beste klantoplossingen.