Plantfellow bezocht – samen met andere genodigde Agritech Innovators – tuinbouworganisaties in Californië. Erg interessant om met potentiële partners en klanten te praten over de (toekomstige) uitdagingen in horticultuur en agritech. 

De Verenigde Staten is één van de grootste voedselproducenten ter wereld. Door toenemende droogte, klimaatveranderingen en hoge CO2 impact door transport; staat de voedselzekerheid onder druk. Tegelijkertijd stellen consumenten steeds hogere eisen aan voedsel. Vers, biologisch, lokaal, betaalbaar, beschikbaarheid…

Vertical farming en andere “controlled environment agritech” (CEA) is erg populair binnen de Verenigde Staten. En dan met name in Californië, waar in Silicon Valley en met University of California Davis veel wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën.

Binnen het Global Controlled Environment Agriculture Consortium (GCEAC) is internationale kennisdeling en samenwerking gestart.