Privacyverklaring Plantfellow

Laatst bijgewerkt op 17 december 2021

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Plantfellow, een product van Sobolt. Hier vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden en principes van een dergelijke verwerking en een aantal andere onderwerpen. Sobolt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens worden verwerkt

Sobolt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  • Telefoonnummer
  • Overige informatie die we hebben ontvangen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Plantfellow-app verzamelt locatiegegevens om via Bluetooth verbinding te maken met de Easy Scout-camera.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

Sobolt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Ondersteuning bieden
  • Beheer de website/applicatie
  • Facturen versturen
  • Communicatie met u

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 5 jaar (maximaal). Dit betekent dat wij uw gegevens na deze periode zullen verwijderen. Uitgesloten zijn gegevens die we langer moeten bewaren omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens delen met derden

Sobolt deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij gaan een overeenkomst aan met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid. Sobolt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden. Wij delen uw gegevens met Hubspot, Google en Mailchimp.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De website en app van Plantfellow gebruiken onder andere cookies van Google Analytics om gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en om rapporten te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google. Sobolt heeft geen invloed op het plaatsen en gebruiken van cookies door deze derden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo te configureren dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder in de instellingen van uw browser is opgeslagen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

De AVG geeft je een aantal rechten. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt in te zien en u kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij in ons systeem hebben. U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. De AVG heeft het recht ingevoerd om 'vergeten' te worden. Dit gaat verder dan alleen het verwijderen van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen of stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij de verwerking moeten staken. U kunt deze rechten uitoefenen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U kunt de contactgegevens onderaan de pagina gebruiken. Na ontvangst van uw verzoek informeren wij u binnen 1 maand over de uitvoering van uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen. Op deze kopie vragen wij u om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart te maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Sobolt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende (technische) maatregelen genomen om misbruik, verlies e.d. tegen te gaan.

Klachtenregeling

Sobolt streeft ernaar om de best mogelijke service te bieden. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), neem dan contact met ons op. Bekijk onze klachtenprocedure. Als we er samen niet uitkomen, is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring wijzigen

Sobolt behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt gepubliceerd.

Contact

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@sobolt.com.

Weena 592-594

3012 CN Rotterdam

Nederland