Inzicht op afstand Slimme gewasmetingen maak je met 3D fenotypering. In de digitale gewasmonitor zijn de […]